„Zawiasy” – co to takiego?

Często w żargonie prawniczym możesz usłyszeć „Dostał zawiasy”, „Mam nadzieję, że dadzą mi zawiasy”, „Walczę o zawiasy dla klienta”. I pewnie zadajesz sobie pytanie – czym są te „zawiasy” i czy warto mieć nadzieję, że się je dostanie?

Zawiasy to nic innego, jak warunkowe zawieszenie wykonania kary, które polega na tym, że orzeczona prawomocnym wyrokiem sądu kara pozbawienia wolności nie jest wykonywana w okresie zawieszenia (czyli inaczej okresie próby). Oznacza to, że mimo orzeczenia wobec Ciebie kary pozbawienia wolności – nie jesteś wzywany do stawiennictwa w zakładzie karnym celem odbycia kary.

Zawiasy wiążą się jednak z konkretnymi obowiązkami, które musisz wypełniać, by pomyślnie przejść okres próby. Sąd może nałożyć na Ciebie takie obowiązki, jak: informowanie sądu lub kuratora o przebiegu okresu próby, przeproszenie pokrzywdzonego, poddanie się terapii uzależnień czy wykonywania pracy zarobkowej. To jedynie kilka przykładów obowiązków, zainteresowanych odsyłam do art. 72 Kodeksu karnego. W okresie próby sąd może również oddać Cię pod dozór kuratora.

Ile trwa okres próby? To zależy. Okres próby może wynosić od roku do trzech lat lub od dwóch lat do lat pięciu – w zależności od tego, do jakiej kategorii sprawców zalicza się oskarżonego. Jeśli jest to młodociany albo sprawca, który popełnił przestępstwo z użyciem przemocy na szkodę osoby wspólnie zamieszkującej, wówczas okres próby może być w granicach od dwóch do pięciu lat.

Czy każdy oskarżony może otrzymać zawiasy? Otóż nie. Zawiasy mogą być zastosowane do tych osób, wobec których orzeczono karę pozbawienia wolności nie dłuższą niż jeden rok. A więc jeśli wymierzono Ci karę jednego roku i jednego miesiąca – niestety do zawieszenia wykonania kary się nie kwalifikujesz.

Przy decyzji o zastosowaniu wobec Ciebie zawiasów sąd bierze pod uwagę także takie okoliczności, jak Twoją postawę w sprawie, dotychczasowy sposób życia, Twoje zachowanie po popełnieniu przestępstwa.

Warunkowe zawieszenie wykonania kary nie bez powodu zwie się „warunkowym” – bowiem przy zaistnieniu pewnych okoliczności kara, która do tej pory była zawieszona, może ulec odwieszeniu. Ale o tym szerzej w innym poście, tymczasem zaś pamiętaj podstawową zasadę: obowiązki nałożone przez sąd przy zastosowaniu zawiasów nie są po to, by je ignorować.

Dodaj komentarz