Zakaz prowadzenia pojazdów – kiedy można go „skrócić”?

Jak już wspominałam w poprzednim wpisie „Zakaz prowadzenia pojazdów – co, kiedy, jak?”, zakaz prowadzenia pojazdów, nawet orzeczony dożywotnio, nie musi oznaczać, że już nigdy nie wsiądziesz za kierownicę. Możesz bowiem ubiegać się o tzw. skrócenie czasu wykonywania środka karnego. Jakie są warunki tego, by móc znowu prowadzić? O tym poniżej.

Przede wszystkim ważny jest tutaj czas, przez który już odbywałeś środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów. Jeżeli minęła co najmniej połowa orzeczonego jego wymiaru, możesz ubiegać się o skrócenie czasu jego wykonywania, a jeśli środek był orzeczony dożywotnio – dopiero po 10 latach.

Sąd, orzekając o skróceniu czasu wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów, bierze pod uwagę takie elementy, jak Twoja postawa, warunki i właściwości osobiste oraz zachowanie w trakcie odbywania zakazu prowadzenia pojazdów. Sąd ocenia te okoliczności samodzielnie według własnego przekonania i jak wskazuje kodeks: zgodnie z zasadami logiki, doświadczenia życiowego i wskazaniami wiedzy. Co to w praktyce oznacza? Że, niestety, nie ma gwarancji pozytywnego rozstrzygnięcia sądu. ALE! Im więcej pozytywnych okoliczności odnoszących się do Twojej osoby, tym lepiej, bowiem sąd musi uzasadnić, szczegółowo uargumentować swoje negatywne stanowisko, jeśliby nie uwzględnił Twojego wniosku. A więc na korzyść na pewno będą działały takie okoliczności, jak niewejście ponowne w konflikt z prawem, jeśli miałeś problemy alkoholowe lub ze środkami odurzającymi – wszelkiego rodzaju terapie i opinie terapeutów. Również pozytywnie o Tobie będą świadczyć: posiadanie stałej pracy, wywiązanie się z innych, nałożonych przez sąd obowiązków, pozytywne opinie psychologiczne… Może tak się zdarzyć, że sąd przeprowadzi dowód z wywiadu środowiskowego dotyczącego Twojej osoby – by móc ocenić, czy skrócenie czasu wykonywania środka karnego nie będzie zagrażało bezpieczeństwu w komunikacji.

Uwaga, skrócenie czasu wykonywania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów nie oznacza skrócenia tego czasu bezwarunkowo. Otóż, jeśli sąd uzna, że skrócenie czasu wykonywania środka karnego wobec Ciebie nie będzie temu bezpieczeństwu zagrażało, wówczas orzeka o „dalszym wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową”. Co to oznacza? Jeśli będziesz chciał prowadzić pojazd, będziesz musiał go wyposażyć w blokadę alkoholową i tylko takim pojazdem będziesz mógł kierować. Uwaga, bo tutaj też jest wyjątek – otóż taka blokada nie będzie konieczna w sytuacji, gdy będziesz szkolić się podczas nauki jazdy lub będziesz podchodził do egzaminu na uzyskanie prawa jazdy odpowiedniej kategorii.

Pamiętaj jednak, że sąd może orzec o uchyleniu skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów – wówczas, gdy rażąco naruszysz, chociażby jeden raz, porządek prawny w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w szczególności jeśli popełnisz przestępstwo przeciwko bezpieczeństwie w ruchu drogowym.

Do jakiego sądu kierować wniosek o skrócenie wykonywania środka karnego? Do sądu, który wydał orzeczenie w pierwszej instancji – a więc ten sąd, który Cię skazał (nie ten, który utrzymał lub zmienił orzeczenie na skutek apelacji).

Podsumowując, nawet dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów nie oznacza automatycznie, że już nigdy nie wsiądziesz „za kółko”.

Dodaj komentarz