Plaża, dzika plaża, „maryśka” dookoła – czyli o posiadaniu narkotyków

Wakacje to okres odpoczynku, w którym czasami zapominamy, że życie się wokół nas nadal kręci, organy wymiaru sprawiedliwości pracują, a prawo nie jest na ten czas zawieszone. I gdy tak się już człowiek całkowicie wyluzuje, zapomni, że „maryśka” w każdej ilości jest zakazana, może dostać kubeł zimnej wody na głowę. Bo tu nagle policjanci dokonują przeszukania i gdzieś tam tego skręta w kieszeni znajdują. A człowiek powraca na ziemię w ciągu jednej sekundy, przerażony.


Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że posiadanie narkotyków: czy to marihuany, czy amfetaminy, czy też LSD bądź innych – jest w Polsce przestępstwem. Pełna lista środków odurzających i substancji psychotropowych, których wejście w posiadanie może Cię zaprowadzić przed sąd, znajduje się w załączniku do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Ten załącznik na bieżąco jest aktualizowany, zwłaszcza w obliczu powstawania coraz to nowych tzw. dopalaczy. Jeśli jakiś środek nie znajduje się na tej liście, wówczas jego posiadanie nie jest zabronione.

Przestępstwa posiadania środków odurzających lub substancji psychotropowych próżno doszukiwać się w kodeksie karnym. Znajduje się ono natomiast w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, która oprócz wymienienia poszczególnych przestępstw, zawiera także inne przepisy, np. odnoszące się do postępowania z osobami uzależnionymi. Nas jednak interesuje konkretny temat – posiadania narkotyków.

Każdy, kto posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe (a więc wymienione w załączniku do ustawy), podlega karze pozbawienia wolności nawet do 3 lat. Wyższy wymiar kary odnosi się do osoby, która posiada znaczną ilość tych środków lub substancji i wówczas sąd może wymierzyć karę od roku nawet do 10 lat pozbawienia wolności! Czym jest ta znaczna ilość? Znaczną ilością będzie taka ilość środka lub substancji, która umożliwi jednorazowo odurzenie co najmniej kilkudziesięciu osób. Co to oznacza? Jeśli posiadasz tyle środka, że po podziale na porcje i podaniu jednocześnie kilkudziesięciu osobom, te osoby zostaną odurzone, wówczas ta ilość może zostać przyjęta za znaczną. Kilka gramów taką znaczną ilością raczej nie będzie – ale to też zależy np.: od mocy, czystości i rodzaju substancji.

Nie każde posiadanie narkotyku skończy się skazaniem. Możliwe jest bowiem umorzenie takiego postępowania, ale muszą zostać spełnione łącznie wszystkie poniższe warunki. Po pierwsze, ilość środka lub substancji musi być nieznaczna. W praktyce różnie to wygląda. Nieznaczna ilość marihuany nie zawsze musi być równa nieznacznej ilości np.: amfetaminy, która jest silniejszą substancją odurzającą. Drugim warunkiem jest przeznaczenie narkotyku na własny użytek sprawcy – a więc nie mogłeś mieć zamiaru podzielenia się nim ze znajomymi ani sprzedaży. Poza tym sąd będzie badał okoliczności popełnienia czynu. W sytuacji, kiedy będziesz posiadać środki w szkole, innej placówce edukacyjnej, w czasie masowej imprezy sportowej sąd może uznać, że okoliczności czynu uzasadniają jednak wymierzenie kary. Inaczej również będzie sąd patrzył na to, czy posiadałeś marihuanę, czy też heroinę.

Gdyby jednak nie można było w Twojej sprawie zastosować umorzenia postępowania, istnieje jeszcze możliwość uznania czynu za tzw. wypadek mniejszej wagi, za który może być wymierzona kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Ewentualną karę pozbawienia wolności w tym przypadku będzie można zawiesić, a jeśli zostanie wprowadzona do wykonania – to złożyć wniosek o zezwolenie na wykonywanie jej w formie dozoru elektronicznego.

Bogatsi o tę wiedzę, korzystajcie z wakacji z głową! 🙂

Dodaj komentarz