Co się w sprawie dzieje? – czyli o możliwości wglądu w akta sprawy

Jest! Postanowienie o wszczęciu postępowania! Organy ścigania mogą już rozpocząć proces gromadzenia dowodów, a wybór między czynnościami do przeprowadzenia jest szeroki: przesłuchanie świadków, oględziny osoby, rzeczy czy miejsca, przeprowadzenie eksperymentu procesowego, powołanie biegłych w celu wydania opinii… A w tym wszystkim Ty – niepewny, co właściwie się w sprawie dzieje i czego można w najbliższym czasie oczekiwać.

Tej niepewności jednak można przeciwdziałać. Wiele osób nie wie, że już na etapie postępowania przygotowawczego – a więc tego, co dzieje się przed skierowaniem aktu oskarżenia do sądu – istnieje możliwość wglądu w akta sprawy: nie tylko ich przejrzenia, ale także zrobienia fotokopii lub uzyskania kserokopii, tych drugich za opłatą. Wiedza o tym, co znajduje się już w aktach sprawy, jest istotna ze względu na możliwość składania wniosków dowodowych, a więc wniosków o przeprowadzenie konkretnych dowodów. Zdarzyć bowiem może się i tak, że organy ścigania do jakiegoś dowodu nie dotrą, a Ty masz o nim wiedzę. Dopiero jednak po przejrzeniu akt będziesz pewien, że trzeba organom ścigania zwrócić na niego uwagę – właśnie poprzez wniosek.

Jak otrzymać możliwość wglądu w akta?

Wystarczy złożyć wniosek do organu prowadzącego postępowanie – a więc w dużej części spraw będzie to prokurator. Na decyzję będziesz musiał trochę poczekać. Niestety trzeba przygotować się na ewentualną decyzję odmowną – otrzymasz wówczas zarządzenie o odmowie wyrażenia zgody na wgląd w akta sprawy, od którego możesz się jednak odwołać. Jeśli zarządzenie wydał prokurator, wówczas Twoje zażalenie będzie rozpoznawał sąd.

Musisz jednak pamiętać, że nie każdemu przysługuje prawo wglądu w akta sprawy i nie zdziw się, jeśli prokurator nie udzieli Ci zgody, motywując to faktem, że nie jesteś stroną postępowania, obrońcą, pełnomocnikiem lub przedstawicielem ustawowym.

Nieco inaczej wygląda sytuacja, gdy akta sprawy znajdują się już w sądzie i to on jest gospodarzem postępowania – a dzieje się tak po złożeniu aktu oskarżenia. Tutaj wystarczy zamówić akta na konkretny dzień (w sądach apelacji warszawskiej należy zamówić akta spraw karnych dzień wcześniej na dzień następny) i w czytelni sądu otrzymasz je do wglądu po sprawdzeniu Twoich danych i ustaleniu, że w istocie jesteś stroną postępowania. Możesz z akt sporządzać fotokopie, możesz także wnioskować o kserokopie – druga z opcji oczywiście jest odpłatna, zaś jeśli zależy Ci na wielu kserokopiach, będziesz musiał oczekiwać na ich sporządzenie, w zależności od ilości kserokopii nawet do kilku dni.

Proste? Bardzo! I już wiesz, co w sprawie piszczy 🙂

Dodaj komentarz